Sorteren van de aardappels

Wat doen we met de aardappels voordat ze naar de fabriek gaan? Op de boerderij worden ze gesorteerd, de groene of beschadigde aardappels mogen niet mee, dit is allemaal handwerk! Samen met de studenten van de Warmonderhof is dit een feest en gaat het super snel. De uitgesorteerde aardappels gaan naar de schapen en koeien, dit noemen ze kringlooplandbouw.