Privacyverklaring

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken en bewaren in ons systeem. In deze privacyverklaring van Flevolamb leest u hoe we met uw gegevens omgaan. Uiteraard staat bij het verwerken van uw gegevens het waarborgen van uw privacy en beschermen van uw gegevens centraal. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Cookies

Flevolamb respecteert uw privacy. Zonder gegevens vooraf in te voeren kunt u de website bezoeken. Ook is het niet noodzakelijk om een account aan te maken. Dit is enkel voor eigen gemak. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens als u overgaat tot een bestelling. Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wel maakt onze website gebruik van ‘cookies’ van Google voor gebruik van het analyse hulpmiddel ‘Analytics’. Deze analyses zijn noodzakelijk om de website in te kunnen richten. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het plaatsen van een cookie. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Verwerking gegevens

Het uitgangspunt is dat er enkel gegevens worden verwerkt die hoogstnoodzakelijk zijn, en dit doen we dan ook alleen indien wordt voldaan aan (een van) deze punten:

  • U bent klant of leverancier van Flevolamb
  • U bent in het verleden klant of leverancier geweest
  • Vanwege een wettelijke verplichting
  • U heeft contact gezocht via de website

 

Webshop

Bent u een klant van de webshop, dan gebruiken wij uw gegevens om de bestelling voor u in orde te maken en de factuur voor u op te maken. We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Bent u potentiele klant en heeft u op de website het communicatieformulier ingevuld, dan komt deze binnen in onze mailbox. Er wordt vervolgens eenmalig contact gezocht. Leidt dit niet tot een klant-relatie dan worden uw gegevens vernietigd en verwijderd uit de mailbox. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief van ons. U kunt dit dit te allen tijde opzeggen of wijzigen.

Stopt de klantrelatie dan verwijderen we uw gegevens binnen de wettelijke termijn van 2 jaar, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of er toestemming is gegeven voor langere verwerking. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en als daartoe aanleiding bestaat, kunt u uw gegevens aanvullen of onjuistheden wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Tot slot kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen of overdracht van die gegevens aan een ander. Wilt u meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen: info@flevolamb.nl.