Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vaak wordt ons gevraagd, wat doen jullie? en waar staan jullie als bedrijf voor? Welke normen en waarden zijn voor jullie belangrijk? We hebben getracht dit te omschrijven in onze missie, deze luid als volgt:

Missie
De missie van ons bedrijf is het op maatschappelijk verantwoorde wijze uitoefenen van een biologisch- dynamisch akkerbouwbedrijf dat gewassen teelt die vrij zijn van kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Het ‘maatschappelijk verantwoorde’ komt tot uitdrukking in:
• Een respectvolle inzet en bejegening van het personeel en van partijen in de keten waarmee zaken wordt gedaan, zoals klanten, leveranciers en branche- en kennisorganisaties (‘People’);
• Een zo beperkt mogelijke ecologische ‘footprint’ (‘Planet’);
• Een financiële rendementsdoelstelling die niet verder gaat dan het gericht zijn op het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. (‘Profit’).